Committees

Organising Committee
Chairman
Dr. Vitus Wing Hang LEUNG

Committee Members
Dr. Carl Ka Kui LEUNG
Dr. Chi Chiu LEUNG
Dr. Shao Haei LIU

Scientific Committee
Chairman
Dr. Shao Haei LIU

Committee Members
Dr. Chi Hung CHAU
Hon. Assoc. Prof. William Chun Ming CHUI
Dr. Hon Cheung FAN
Dr. Hoi Yee KWAN
Dr. Wei Kwang LUK
Dr. Lai Bun TAI
Prof. Stephen TSUI
Ms. Inez Ying Shi WU